Subkonto 1%

Subkonto 1% – Czyli jak przekazać 1% podatku?

Już od kilku lat podatnicy, rozliczając się corocznie z Urzędem Skarbowym, mają okazję przekazać 1% swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP), w tym na poszczególnego chorego, tj. członka takowej organizacji.

Już w latach 90. moi rodzice, jako moi opiekunowie, zostali członkami Polskiego Towarzystwa Walki z mukowiscydozą. Zaś ja – od ukończenia 18. roku życia. W 2009 r. w Towarzystwie tym założyłem imienne Subkonto 1%, gdzie zbieram środki finansowe na moje leczenie.

Kto może przekazać 1% podatku na rzecz oPP?

  • Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • Podatnik objęty liniową, 19 -procentową stawką podatku,
  • Podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

JAK przekazać 1% na konkretną osobę?

Aby mieć pewność, że przekazane środki trafią na moje Subkonto 1%, w deklaracji podatkowej w rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE > Cel szczegółowy 1% koniecznie jest wpisanie tekstu: DLA ROBERTA HELLFEIER.

Uwaga! Nie można pomylić się w numerze KRS, należy dokładnie go przepisać. Pomyłka w tej części deklaracji może prowadzić do wskazania zupełnie innej organizacji. W przypadku Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą numer KRS to: 0000064892.

Przykład wypełnionego druku

Poniżej znajduje się przykład wypełnionej rubryki dla PIT 37, w której wpisujemy informacje NIEZBĘDNE do tego, aby przekazać 1% swojego podatku. W pozostałych formularzach PIT (28, 36, 36L, 38 i 39), wpisujemy te same dane, które również znajdują się w rubryce o nazwie INFORMACJE DODATKOWE.

PRZYDATNE LINKI

  • www.ngo.pl – weryfikacja Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą jako OPP
  • www.jedenprocent.pl – informacje o 1%
  • www.mpips.gov.pl – wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych