Dziedziczenie

Jedną z najprostszych metod przedstawienia prawdopodobieństwa dziedziczenia cech jest metoda wynaleziona na początku XX wieku przez angielskiego genetyka, Reginalda Punetta. Za pomocą prostych kwadratów możliwe jest wyznaczenie prawdopodobieństwa, z jakim może wystąpić dany genotyp, a więc również dana choroba. Prawdopodobieństwo zachorowania na CF przedstawiają poniższe tabele.

Oznaczenia poszczególnych genotypów:

  • Osoba zdrowa oznaczona jest genotypem (AA)
  • Nosiciel (heterozygota) oznaczony jest (Aa)
  • Osoba chora posiada dwie kopie zmutowanego genu. Jej genotyp oznaczono (aa)

Przypadek 1. Rodzice mają genotyp (Aa) i (Aa) (nosiciele-heterozygoty). W tym przypadku prawdopodobieństwo wynosi:

  • 25% ich potomstwa będzie zdrowe (AA)
  • 50% ich potomstwa będzie nosicielem bez objawów klinicznych (Aa)
  • 25% ich potomstwa będzie chore na CF (aa)

Przypadek 2. Jeden rodzic jest chory na CF (aa), drugi jest zdrowy (AA). W tym przypadku prawdopodobieństwo wynosi:

  • 100% ich potomstwa będzie nosicielami bez objawów klinicznych (Aa)

Przypadek 3. Jeden rodzic jest chory na CF (aa), drugi jest nosicielem (Aa). W tym przypadku prawdopodobieństwo wynosi:

  • 50% ich potomstwa będzie nosicielem bez objawów klinicznych (Aa)
  • 50% ich potomstwa będzie chore na CF (aa)